• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• உணவுப் பொருள் மற்றும் மருந்து பாதுகாப்புப் பணி 2009-03-13
2008ம் ஆண்டு மேலமின் கலந்த பால்மாவு சம்பவம் சீன மக்களின் மனதில் துயரமானதாக ஆழப் பதிந்துள்ளது. இச்சம்பவத்தால் சுமார் 3 இலட்சம் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டனர்.
• உணவுப் பொருள் மற்றும் மருந்து பாதுகாப்புப் பணி 2009-03-12
2008ம் ஆண்டு மேலமின் கலந்த பால்மாவு சம்பவம் சீன மக்களின் மனதில் துயரமானதாக ஆழப் பதிந்துள்ளது. இச்சம்பவத்தால் சுமார் 3 இலட்சம் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டனர். இது பொது மக்களை வருத்தம் அடைய செய்ததுடன் சீன அரசு உணவுப் பொருள் பாதுகாப்புச் சட்டத்தை வகுக்கும் போக்கையும் இது விரைவுப்படுத்தியது.
• இந்தியச் செய்தியாளரின் பாராட்டுக்கள் 2009-03-03
சீனத் தயாரிப்புப் பொருட்கள் இந்தியாவில் எல்லா இடங்களிலும் காணப்படுகின்றன. அவற்றின் விலை மலிவானது. தோற்றமும் தரமும் பரவாயில்லை என்று இந்தியாவின் மூத்தச் செய்தியாளர் KarunaMadan கூறினார்.
• சிறப்பு கட்டுப்பாட்டின் இலக்கு மற்றும் கடமை 2009-03-03
மார்ச் திங்கள் 3ம் நாள் துவங்கிய சீன மக்கள் அரசியல் கலந்தாய்வு மாநாட்டில் மாநாட்டின் பிரதிநிதிகள் முக்கியமாக விவாதிக்கும் பிரச்சினைகளில் உணவுப் பாதுகாப்பு பிரச்சினை ஒன்றாகும்.
• உணவுப் பாதுகாப்பில் சீன அரசின் என்ன மனபான்மை 2009-03-03
மார்ச் திங்கள் 3ம் நாள் துவங்கிய சீன மக்கள் அரசியல் கலந்தாய்வு மாநாட்டில் மாநாட்டின் பிரதிநிதிகள் முக்கியமாக விவாதிக்கும் பிரச்சினைகளில் உணவுப் பாதுகாப்பு பிரச்சினை ஒன்றாகும்.
• சிறப்பு கட்டுப்பாட்டின் இலக்கு மற்றும் கடமை 2009-03-03
• உணவுப் பாதுகாப்பில் சீன அரசின் என்ன மனபான்மை 2009-03-03