வெண்ணிறக் குடைகள்
2022-04-25 10:47:22

புதிதாக தயாரிக்கப்பட்ட மூங்கில் குடைகளுக்கு இந்தோனேசிய தொழிலாளர்கள் வண்ணம் தீட்டுகின்றனர். பல வெள்ளை குடைகள் ஆழ்ந்த ஜியாங்னான் பாணியைப் பிரதிபலிக்கின்றன.