நெல் வயல்களில் உழைப்பு
2022-05-12 14:18:26

சீனாவின் குன்மின் நகரில் விவசாயிகள் நெல் சாகுபடியைச் சுறுசுறுப்பாக செய்துள்ள காட்சிகள்.