மர ஓவியப் படைப்புகள்
2022-05-20 10:03:57

கலை மீது உறுதியான மனப்பான்மையுடன் மர ஓவியத்தில் ஹுவாங் யுங் யூ என்பவர் 80 ஆண்டுகளாக ஈடுபட்டு வருகிறார். மர ஓவியம் மூலம் கவிதை, சிறுகதை உள்ளிட்ட பல வகை இலக்கியங்கள் மக்களுக்கு படைக்கப்பட்டுள்ளன.

https://news.cgtn.com/news/2022-05-19/98-year-old-artist-s-woodblock-print-exhibition-opens-at-Suzhou-Museum-1aal1ibUnde/index.html