காதல் மற்றும் அன்பைத் தெரிவியுங்கள்
2022-05-20 11:46:43

காலை வணக்கம், “மே 20ம் நாள்” என்பதன் சீன மொழி உச்சரிப்பில் நான் உங்களைக் காதலிக்கிறேன் என்ற பொருள்~காதல் மற்றும் அன்பை வெளிக்காட்டும் காட்சி உங்களுக்காக~