கோதுமை அறுவடை
2022-05-31 10:52:07

கோதுமை அறுவடை சீனாவின் ஷேன்சி மாநிலத்தின் சிஆன் நகரில் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது.