அழகான பனி காட்சி
2022-10-12 10:03:45

அண்மையில், உள் மங்கோலியாவின் டாக்ஸிங்கன்லிங் வனப்பகுதியில் வெப்பநிலை மைனஸ் 10 டிகிரி செல்சியஸாகக் குறைந்தது.