கிராகத்தின் அழகு
2022-11-17 11:16:51

அன் ஹுய் மாநிலத்தின் டொங் லிங் நகரில், மஞ்சள் நிற நெல், பச்சை நிற கோதுமை, மற்றும் நீலமான ஆற்றினைக் கொண்ட ஒரு கிராமத்தின் அழகிய காட்சி