தீப்பொறி
2022-11-17 11:19:26

ஜியாங் சூ மாநிலத்தின் சூஜியன் நகரில், பெரிய அளவிலான சேமிப்புச் சாதனங்களை உற்பத்தி செய்யும் ஆலை ஒன்றில், மும்முரமாக பணியில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்கள்...