லுஷெங் விழா
2022-12-14 10:46:26

லுஷெங் ஒரு வகை இசைக் கருவியாகும். குய் சோ மாநிலத்தில் உள்ள மியாவ் மற்றும் துங் இனத் தன்னாட்சி மாவட்டத்தில் ஐந்தாண்டு காலங்களுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் லுஷெங் விழா அண்மையில் நடைபெற்றது. உள்ளூர் மியாவோ தோழர்கள் பாடி நடனமாடி, அறுவடையைக் கொண்டாடினர்.