துபாயில் ஒன்றுகூடிய ஃபிளமிங்கோ பறவைகள்
2023-02-10 11:06:23

உள்ளூர் நேரப்படி பிப்ரவரி 7ஆம் நாள், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துபாயிலுள்ள ராஸ் அல்-கோர் வன விலங்கு பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் அழகான ஃபிளமிங்கோ பறவைகள் ஒன்றுகூடி, தனிச்சிறப்புடைய காட்சியை வழங்கின.