பனி ஆடை அணிந்த மரங்கள்
2023-02-14 09:47:39

பிப்ரவரி 13ஆம் நாள் சீனாவின் ஹெநான் மாநிலத்தின் நன்யாங் நகரில் வெண்பனி ஆடைகளுடன் காட்சி அளித்த தேவதாரு மரங்கள்.