செயற்கை துருவ ஒளிக் காட்சி
2023-02-14 09:45:32

பிப்ரவரி 13ஆம் நாளிரவு, சீனாவின் ஹாங்காங் சிறப்பு நிர்வாகப் பிரதேசத்தின் மேற்கு சியு லுங் பண்பாட்டுப் பகுதியின் வான்பரப்பில் செயற்கை துருவ ஒளிக் காட்சி வைக்கப்பட்டது. ஹாங்காங் பொது மக்கள் இதை ரசித்தனர்.