திபெத்தில் பனிக் குகை
2023-03-08 11:06:45

சீனாவின் திபெத் தன்னாட்சிப் பிரதேசத்திலுள்ள சம்தோ மாவட்டத்தில் ஒரு பெரிய பனிக் குகை கண்டறியப்பட்டது. 165 மீட்டர் நீளம், 26 மீட்டர் அகலம் மற்றும் 15 மீட்டர் உயரமுள்ள இக்குகை, தற்போது திபெத்தில் கண்டறியப்பட்டுள்ள பனிக்குகைகளில் மிகப் பெரியதானது.