பிரிட்டனில் பன்றி ஓட்ட பந்தயம்
2023-06-01 10:01:59

பிரிட்டனின் பக்ஃபாஸ்ட்லே நகரிலுள்ள ஒரு பண்ணையில் பன்றி ஓட்ட பந்தயம் நடைபெற்றது. இவற்றைப் பார்த்து மனமகிழ்ச்சி அடையலாம்.

படம்:Harry Trump/Getty Images