வட கிழக்குச் சீனாவின் ஹார்பின்னில் வெயில்!
2023-08-24 15:37:14

 

ஹார்பின் நகரம், சீனாவின் ஹெய்லோங்சியாங் மாநிலத்தில் தலைநகராகும். அண்மையில், இந்நகரில் காணப்பட்ட மிகவும் அருமையான காலநிலை.