வண்ணமயமான விநாயகர் சிலை
2023-09-13 10:15:37

புதுதில்லியில், கலைஞர்கள், விநாயகர் சிலைக்கு வண்ணம் தீட்டுகின்றனர்.