2024ஆம் ஆண்டு சி.ஜி.டி.என். சூப்பர் இரவு கலை நிகழ்ச்சிக்கான 60 வினாடிகள் முன்னோட்டம்!!
2024-02-09 20:05:59

டிராகன் ஆண்டு சி.ஜி.டி.என். சூப்பர் இரவு கலை நிகழ்ச்சி இன்று இரவு 7:30 மணிக்கு தொடங்கியது! இணைப்பைச் சுட்டி, நேரடி ஒளிபரப்பு மூலம் நிகழ்ச்சிகளைப் பார்த்து ரசியுங்கள்!

https://news.cgtn.com/news/2024-02-05/Live-CGTN-Super-Night-2024-Spring-Festival-special-1qX5Bl45Gxy/p.html

https://www.facebook.com/ChinaGlobalTVNetwork/videos/956126266071593/