அரசு சாரா பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி
2024-02-22 09:58:38

நுண்ணறிவு இயந்திரமயமாக்கப் பணிமனையில், தொழிலாளர்கள் தயாரிப்பு வேலையில் சுறுசுறுப்பாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அரசு சாரா தொழில் நிறுவனங்கள், தங்கள் உற்பத்திப் பொருட்களின் தரத்தை உயர்த்தி, வளர்ச்சி முறையை மாற்றி வருகின்றன.

படம்:VCG