மோட்டார் சைக்கிள் சாகச நிகழ்ச்சிகள்
2024-04-26 09:55:47

கண்களுக்கு விருந்து!மோட்டார் சைக்கிள் மூலம் சாகச நிகழ்ச்சிகள், அண்மையில் சீனாவின் ரி ச்சாவ் நகரில் அரங்கேற்றப்பட்டன.

படம்:VCG