மலையில் பூக்கும் ஊத நிற பூக்கள்
2024-04-28 09:54:38

சீன உள்மங்கோலியாவின் ஹூலுன்பேர் நகரிலுள்ள மலைகளில் Rhododendron எனும் பூக்கள் பூத்துக் குலுங்கும் கண்கொள்ளா காட்சி உங்களுக்காக.