குடும்பத்தின் மீது சீன அரசுத் தலைவரின் புரிந்துணர்வு
2024-05-12 19:45:01

குடும்பம் மற்றும் உறவினர்களுக்கு இடையேயான உறவுக்கு சீன அரசுத் தலைவர் ஷிச்சின்பிங் எப்போதும் முக்கியத்துவம் அளித்து வருகின்றார். 2017ஆம் ஆண்டுக்கான வசந்த விழாவைக் கொண்டாடியபோது ஷிச்சின்பிங் கூறுகையில், தொலை தூரத்தில் இருந்தாலும், அன்பை வெளிப்படுத்துவதை துண்டிக்கக் கூடாது, வேலை மும்முரத்தில் அன்பு செலுத்துவதை மறந்து விடக் கூடாது என்று தெரிவித்தார்.

ஒவ்வொரு குடும்பமும் நன்றாக இருந்தால் தான், ஒவ்வொரு தேசிய இனங்களும் வளர்ச்சி அடைய முடியும்.