பெய்ஜிங்கில் கொட்டிய கனமழை
2024-06-12 10:37:37

பெய்ஜிங் மாநகரில் இடி மற்றும் மின்னலுடன் கனமழை பெய்தது.

படம்: VCG