• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2009-08-24 16:16:44    
வெளிநாட்டு வர்த்தக நிறுவனங்களின் உள்நாட்டுச் சந்தை

cri

ஏற்றுமதி வர்த்தகப் பொருட்காட்சியில், உள்நாட்டில் பார்க்க முடியாத சிறந்த தரமுடைய வணிகப்பொருட்கள் மிக அதிகம். அன்றாட தேவைப் பொருட்களை நுகர்வோர் விரும்புகின்றனர்.

சாதாரண நுகர்வோருக்கான பொருட்களை விற்பதைத் தவிர, வெளிநாட்டு வர்த்தகத் தொழில் நிறுவனங்களுக்காக, நீண்டகாலமாக உள்நாட்டில் வளர்ந்து வரும் ஒத்துழைப்புக் கூட்டாளிகளைத் தேடுவது, இப்பொருட்காட்சியின் முக்கிய நோக்கமாகும். இதன் மூலம், அவற்றின் விற்பனை திசை வெளிநாடுகளிலிருந்து, உள்நாட்டுக்கு மாற முடியும்.

1 2 3 4 5