பென்குயின் குளத்தைத் தூய்மைப்படுத்தும் பணியாளர்கள்
2020-11-19 16:26:18
  • பென்குயின் குளத்தைத் தூய்மைப்படுத்தும் பணியாளர்கள்_fororder_3
  • பென்குயின் குளத்தைத் தூய்மைப்படுத்தும் பணியாளர்கள்_fororder_33
  • பென்குயின் குளத்தைத் தூய்மைப்படுத்தும் பணியாளர்கள்_fororder_333
1 /

    உள்ளூர் நேரப்படி நவம்பர் 17ஆம் நாள், பிரிட்டனின் பர்மிங்காம் நகரில் பணியாளர் சம்மி வில்க்ஸ் பென்குயின் குளத்தைத் தூய்மை செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டார்.

    மேலும்