ஹைநான் உலகச் சுற்றுலாப் பொருட்காட்சி தொடக்கம்
2020-11-20 14:47:18
  • ஹைநான் உலகச் சுற்றுலாப் பொருட்காட்சி தொடக்கம்_fororder_20201119151804_8357
  • ஹைநான் உலகச் சுற்றுலாப் பொருட்காட்சி தொடக்கம்_fororder_20201119151805_2175
  • ஹைநான் உலகச் சுற்றுலாப் பொருட்காட்சி தொடக்கம்_fororder_20201119151806_2004
  • ஹைநான் உலகச் சுற்றுலாப் பொருட்காட்சி தொடக்கம்_fororder_20201119151805_8556
  • ஹைநான் உலகச் சுற்றுலாப் பொருட்காட்சி தொடக்கம்_fororder_20201119151805_5838
1 /

    2020ஆம் ஆண்டின் 5ஆவது ஹைநான் உலகச் சுற்றுலாப் பொருட்காட்சி, ஹைநான் மாநிலத்தில் தொடங்கியது. ஹைநான் சுற்றுலா காட்சி, சுற்றுலா வணிகப் பொருட்கள் முதலியவை இடம்பெற்றுள்ள இப்பொருட்காட்சியின் பரப்பளவு 20 ஆயிரம் சதுர கிலோ மீட்டராகும்.

    மேலும்