பனி மலர்
2021-01-13 10:22:02

“சீனாவின் மிக குளிர்ச்சியான வட்டமான” ஹைலோங்ஜியாங் மாநிலத்தின் தாசிங்ஆன்லிங் பிரதேசத்திலுள்ள ஒரு குகையில், அண்மையில் நிலவிய கடு்ங்குளிரான வானிலையால் பல்வகை பனி மலர்களைக் காண முடிந்தது. அந்தச் சிறப்பான காட்சிகள் உங்களுக்காக.

மேலும்