வசந்த காலத் தேயிலைப் பறிப்பு
2021-02-23 13:46:03

சினாவில் தற்போது வெப்பநிலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால், சிச்சுவான் மாநிலத்தின் யாஆன் நகரில் வசந்தகால தேயிலைப் பறிப்பு தொடங்கியுள்ளது.

மேலும்