இந்தோனேசியாவில் சிறப்பு வகுப்பு
2021-04-07 18:03:10

இந்தோனேசியாவில் சிறப்பு வகுப்பு_fororder_微信图片_20210407102602

இந்தோனேசியாவின் தலைநகர் ஜகார்த்தாவில், வாகனங்களின் பின்பகுதியில் பகுதிகளில் உட்கார்ந்த மாணவர்களுக்கு, ஆசிரியர் ஒருவர் கற்றுக்கொடுத்தார். சமீபத்தில், தொற்று நோய் பரவலைக் கட்டுப்படுத்துவதோடு, பள்ளிகளில் பல்வகை வழிமுறைகளின் மூலம் கற்றுக்கொடுப்பதற்கு அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.

இந்தோனேசியாவில் சிறப்பு வகுப்பு_fororder_微信图片_20210407102606

இந்தோனேசியாவின் தலைநகர் ஜகார்த்தாவில், வாகனங்களின் பின்பகுதியில் பகுதிகளில் உட்கார்ந்த மாணவர்களுக்கு, ஆசிரியர் ஒருவர் கற்றுக்கொடுத்தார். சமீபத்தில், தொற்று நோய் பரவலைக் கட்டுப்படுத்துவதோடு, பள்ளிகளில் பல்வகை வழிமுறைகளின் மூலம் கற்றுக்கொடுப்பதற்கு அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.

இந்தோனேசியாவில் சிறப்பு வகுப்பு_fororder_微信图片_20210407102609

இந்தோனேசியாவின் தலைநகர் ஜகார்த்தாவில், வாகனங்களின் பின்பகுதியில் பகுதிகளில் உட்கார்ந்த மாணவர்களுக்கு, ஆசிரியர் ஒருவர் கற்றுக்கொடுத்தார். சமீபத்தில், தொற்று நோய் பரவலைக் கட்டுப்படுத்துவதோடு, பள்ளிகளில் பல்வகை வழிமுறைகளின் மூலம் கற்றுக்கொடுப்பதற்கு அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.

இந்தோனேசியாவில் சிறப்பு வகுப்பு_fororder_微信图片_20210407102613

இந்தோனேசியாவின் தலைநகர் ஜகார்த்தாவில், வாகனங்களின் பின்பகுதியில் பகுதிகளில் உட்கார்ந்த மாணவர்களுக்கு, ஆசிரியர் ஒருவர் கற்றுக்கொடுத்தார். சமீபத்தில், தொற்று நோய் பரவலைக் கட்டுப்படுத்துவதோடு, பள்ளிகளில் பல்வகை வழிமுறைகளின் மூலம் கற்றுக்கொடுப்பதற்கு அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.

மேலும்