கடலில் மீன் வளர்ப்பு தளம்
2021-04-08 10:25:26

கடலில் மீன் வளர்ப்பு தளம்_fororder_1179019774719557639

கடலில் மீன் வளர்ப்பு தளம்_fororder_1179019783309361154

கடலில் மீன் வளர்ப்பு தளம்_fororder_1179019791899295752

அழகாகத் தோற்றமளிக்கும் இம்மீன் வளர்ப்பு தளம் சீனாவில் ஃபூச்சியன் மாநிலத்தின் லியேன் ச்சியாங் வட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. மொத்தம் 3000 சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த மீன் வளர்ப்புத் தளத்தில் செழுமையான கடல் நீர் வாழ்வளங்கள் உள்ளன.

மேலும்