கழுகு வேட்டையாடிய காட்சி
2021-04-08 10:29:07

கழுகு வேட்டையாடிய காட்சி_fororder_1179025246507761731

கழுகு வேட்டையாடிய காட்சி_fororder_1179025246507892783

கழுகு வேட்டையாடிய காட்சி_fororder_1179025246507892795

கழுகு வேட்டையாடிய காட்சி_fororder_1179025246507892738

கழுகு, காட்டுப் பன்றியை வேட்டையாடிய காட்சி! சீனாவின் சிச்சுவான் மாநிலத்தில் திடீரென நிகழ்ந்த இந்த அரிய காட்சி உடனடியாகப் புகைப்படக் கலைஞர்களால் படம் பிடிக்கப்பட்டது.

மேலும்