ஹாய்நானில் உலகக் கடல் தின கொண்டாட்டம்
2021-06-09 12:49:05

2021ஆம் ஆண்டு ஜூன் 8ஆம் நாள் 13ஆவது உலக கடல் தினமாகும். இந்நாளை முன்னிட்டு 2021ஆம் ஆண்டு ஹாய் நான் சர்வதேச முக்குளித்தல் விழாவைச் சேர்ந்த நீருக்கடியில் புகைப்பட போட்டி நடைபெற்றது.

மேலும்