ஷிச்சின்பிங்குடன் சந்திப்பு : அவர் ஒவ்வொரு முறையும் திறவு கோலைப் பிடிக்கலாம்
2021-10-28 12:45:39

“ஷிச்சின்பிங்குடன் பழகும் போது அவர் மிகவும் அன்பானவர் என உணர முடியும்”

“ஷிச்சின்பிங்கின் புதிய புத்தகத்தில் 'புத்தாக்கம்' பற்றி பல முறை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது”

“ஷிச்சின்பிங் சிறப்பான தொலைநோக்குப் பார்வையைக் கொண்டுள்ளார்”

“அவர் ஒவ்வொரு முறையும் திறவு கோலைப் பிடிக்கலாம்”

 

சீன அரசுத் தலைவர் ஷிச்சின்பிங்குடன் பிரான்ஸின் முன்னாள் தலைமையமைச்சர் ஜீன்-பியர்ரே ராஃப்பரைன்  சந்திப்பு!

மேலும்