தர்பூசணி அறுவடை....தர்பூசணியை சாகுபடி செய்யும் முறை
2020-11-22 16:53:37

தர்பூசணி உங்களுக்குப் பிடிக்குமா? தர்பூசணி பயிரிடுவதற்கு உங்களிடம் என்ன ஐயங்கள் உள்ளன? 50 கிலோ எடையுள்ள தர்பூசணி எப்படி பயிரிடலாம்? இக்காணொளி இந்த கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும்.