• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• பிறந்த நாள் மகிழ்ச்சி
• முஸ்தப்பா முஸ்தப்பா
• ஒற்றை கண்ணாலே உன்னை பார்த்தேன்
• வாழ்ந்து பார்க்க வேண்டும்
• நெஞ்சில் உரமுமின்றி
• தாழையாம் பூமுடிச்சி
• பெற்றோரின் சொல்கள்
• பிறந்த நாள் மகிழ்ச்சி
• ஆவாரம் பூவு ஆறேழு நாளா
• QING HUA CI
• இது குழந்தை பாடும் தாலாட்டு
• ராசாவே உன்ன நம்பி
• உசிலம்பட்டி பெண் குட்டி
• உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால் ......
• ஒரு நாளும் உனை மறவாத
• மலர்ந்தும் மலராத
• appanae appanae
• வாசமில்லா மலரிது
• SAHANA
• அருமையான இசை ஒன்று
• அந்த வானுக்கு இரண்டு தீபங்கள்
• உங்கள் காதல் யாருக்கு வழங்கப்படுகிறது
• குயில் பாடும்
• வாசி வாஜீ
• இயற்கை எனும் இளையக்கன்னி
• நல்ல அறுவடைக்கான கொண்டாட்டம்
• குயிலப்புடிச்சி
• ரோஸ்மேரி
• யாரோ
• without you
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14