• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 

• விவசாயிகள் வருமானத்தை அதிகரிக்கின்ற liaoning மாநிலம்

• தேசிய பெரும் நாடக அரங்கம்

• சீன நகர வனம் பற்றிய 4வது கருத்தரங்கு

• இரண்டாவது முதலீட்டு வர்த்தகப் பொருட்காட்சி

• அந்நிய வணிகர்கள் கவனம் செலுத்தும் புதிய மண்டலம்

• யூ தூண் மோட்டர் வண்டி தொழில் நிறுவனம்

• நடுப்பகுதியின் பொருளாதார வளர்ச்சி

• நியூயார்க்கில் சீனப் பொருட்களின் காட்சி
1 2 3 4 5 6 7 8