• முந்தைய வடிவம்• எழுத்துரு
Web tamil.cri.cn 
[நரம்பிசைக்கருவி]
  

 

லியுசின் ( வில்லோ மர இலை வடிவ இசைக்கருவி)

  

 லியுசின் என்னும் ஒரு வகை இசைக்கருவி, வில்லோ மரப்பலகையால் தயாரிக்கப்பட்டது. அதன் வடிவம், விலேலோ மரத்தின் இலை போல இருப்பதால், வில்லோ மர இலை இசைக்கருவி என அழைக்கப்படுகின்றது. இத்தகைய இசைக் கருவியின் வடிவமும் அமைவும் பிபா எனும் இசைக்கருவி போல உள்ளது. துவக்கத்திலான லியுசினின் கட்டமைவு மிகவும் எளிதானது. நீண்ட காலமாக அது, சீனாவின் சாங்துங், அன்ஹுவெய், ஜியாங்சு ஆகிய மாநிலத்தில் மக்களிடையில் பரவிவருகின்றது. உள்ளூர் இசை நாடகத்தில் அது பயன்படுத்தப்பதுவதுண்டு.

இவ்விசைக்கருவியை இயக்கும் வழிமுறை, பிபாவை இயக்கும் வழிமுறை போன்றது.

இன்று லியுசின் எனப்படும் இசைக் கருவி, சீன இசைத் துறையில் பல்வேறு பங்கு வகிக்கின்றது. தேசிய இன இசைக் குழுவின் தந்தி தொடும் இசைக் கருவிகளில் இவ்விசைக் கருவி, உயர் குரலொலி இசைக்கருவியாகும். அதன் ஒலி இதர இசைக்கருவிகளின் ஒலியினால் பாதிக்கப்படாது. இதர இசைக்கருவியின் ஒலியுடன் இணையாது. தவிர, மேலை நாட்டு இசைக்கருவியான மெடுலின் இசைக்கருவியிலிருந்து வெளிவரும் ஒலி பயன் அதற்கு உண்டு. தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தது.

 

சியாயேசின் 

 சியாயேசின் எனப்படும் இசைக்கருவி கொரிய இனத்தின் தொன்மை வாய்ந்த இசைக்கருவியாகும். அது, வட கிழக்கு சீனாவின் ஜிலின் மாநிலத்து யெபியென் கொரிய இனத் தன்னாட்சி வட்டாரத்தில் பரவிவருகின்றது. அதன் வடிவம் ஹென் இனத்தவரின் குச்சன் என்னும் இசைக்கருவி போன்றது. வரலாற்றுப் பதிவேட்டின் படி, கி.பி. 500ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னரும் பின்னரும் கொரிய பண்டைக்கால நாடான சியாயேசின் நாட்டு மன்னர் குச்சன் வடிவத்தில் ஒரு வகை நரம்பிசைக் கருவியைத் தயாரித்தார். சியாயேசின் என்று கொரிய இன மக்கள் இதற்குப் பெயர் சூட்டினர்.

இது வரை இவ்விசைக்கருவி 1500 ஆண்டு வரலாறுடையது. பண்டைகாலத்தில் இருந்து சியாயேசின் என்னும் இசைக்கருவி தணிவாக ஒலித்தது. சில நூறு ஆண்டுகளாக மேம்படுத்தப்பட்டு, கொரிய இன மக்கள் இது போன்ற மற்ற இசைக் கருவிகளின் மேம்பாட்டைப் பயன்படுத்தி, இறுதியில் தேசிய இனத் தனிச்சிறப்பியல்பு வாய்ந்த தரமான சியாயேசினை என்னும் இசைக்கருவியைத் தாயாரித்துள்ளனர்.

சீன மக்கள் குடியரசு நிறுவப்பட்ட பின், இவ்விசைக்கருவி மேலும் மேம்பட்டுள்ளது. 18 அல்லது 21 தந்திகளைக் கொண்ட சியாயேசின் இசைக்கருவிகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.

சியாயேசின் என்னும் இசைக்கருவியின் ஒலி இனிமையானது. இவ்விசைக்கருவியை மீட்டும் போது, இடது கையால் தந்திகளை வருடி, வலது கையால் இசையின் அளவை நிர்ணயிக்கலாம். இவ்விசைக்கருவி, இரு குரல் இசை அல்லது கூட்டுக்குரலிசையில் பயன்படுத்தப்படுவதுண்டு. மக்களின் மகிழ்ச்சி, கோபம், துயரம் உள்ளிட்ட வேறுபட்ட உணர்ச்சிகளை இவ்விசைக்கருவி மூலம் வெளிப்படுத்தலாம். குறிப்பாக, மகிழ்ச்சிகரமான நாட்டுப்புற இசைப் படைப்புகளை இயக்குவதற்கு இவ்விசைக்கருவி தகுந்தது. முன்பு, இவ்விசைக்கருவியை இயக்குப்பவர்களில் பெரும்பாலோர் ஆண்கள். ஆனால், இவ்விசைக்கருவி, கொரிய இன மக்களின் மிக முக்கிய தேசிய இன இசைக்கருவிகளில் ஒன்றாக மாறியுள்ளதால், பெண்களும் அதிகம் இசைக்கின்றனர்.

சியாயேசின் என்பபடும் இசைக்கருவி முக்கியமாக கூட்டிசைப் பாடல்களைப் பாடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும். தேசிய இனக் குழுவில் பயன்படுவதுண்டு. இவ்விசைக்கருவியை மீட்டும் போது, தேசிய இன ஆடை அணிந்த பத்துக்கும் அதிகமான கொரிய இன மகளிர் மேடையில் ஒரு வரிசையாக இருந்து, சியாயேசினின் பின் பகுதியைத் தரையில் வைத்து, அதன் முற்பகுதியை தமது கால் முழங்காலில் சாய்த்து வைத்து, இடது கையால் தந்தி வருடி, வலது கையால் இசை அளவை நிர்ணயித்து, இசை இயக்குவதோடு, பாடல் பாடுவர். அப்போது, இசைக்கருவியின் குரலொலியும் பாடலொலியும் இணைந்து ரசிகர்களை மகிழ்விக்கும். மிகவும் இனிமையானது.  

 

ஹொபுஸ்

ஹொபுஸ் என்பது, ஒரு வகை தொன்மை வாய்ந்த நரம்பிசைக் கருவியின் பெயர். மங்கோலிய மக்கள் இதை மிகவும் விரும்புகின்றனர். கி.மு. முதலாவது நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில் வட சீன மக்கள் ஹென் இன மக்களின் இசைக்கருவியை ஆராயந்த பின், இப்புதிய இசைக்கருவியைத் தயாரித்தனர்.

பழைய ஹொபுஸின் வடிவம் ஒரு பெரிய அகப்பை போல இருந்தது. அதன் நீளம் 90 சென்ட்டி மீட்டர். இவ்விசைக்கருவியின் மேற்பகுதி நுனி வளைந்து இருக்கும். அதன் தண்டு நேரானது. வட்டமான ஆர்மோனியத்தின் வெளிப்புறத்தில் பாம்புத் தோலால் மூடப்பட்டது. அது, 3 அல்லது 4 தந்திகளைக் கொண்டது. அதன் தண்டு நீளமானதாகவும் ஆர்மோனியம் சிறிதாகவும் அதன் வெளிப்பறத்தில் பாம்புத்தோலால் மூடப்பட்டதாகவும் இருப்பதால், அதன் ஒலியில், வட பகுதி புல்வெளி மணம் கமழுகின்றது. இவ்விசைக்கருவியை இயக்கும் முறை, இதர நரம்பிசைக் கருவியை மீட்டும் முறை போன்றது. இசை இயக்குப்பவர் இவ்விசைக் கருவியை நெருக்கமாக வைத்து, இடது கையால் தந்தியை வருடி, வலது கையின் பெரு விரல் மற்றும் சுட்டு விரல்களால் இசை மீட்டுவார். இவ்விசைக்கருவியின் ஒலி தெளிவானது. இனிமையானது. தனிக்குரல் இசை, கூட்டுக்குரலிசை அல்லது ஆடல் பாடலுக்கு இணைக்குரலிசையாகப் பயன்படுத்துவதுண்டு.

ஹொபுஸ் என்னும் பெயர், 13வது முதல் 14வது சீன வரலாற்று நூலான யுவான் வரலாற்று குறிப்பில் காணப்படலாம். அப்போது, அது, அரசு நிலை இசைக்கருவிகளில் சேர்க்கப்பட்டது. அடிக்கடி, மாபெரும் விருந்தில் இயக்கப்படுவது வழக்கம். பின்னர், அது மக்களிடையில் பரவியது. பல காரணங்களினால், சிங் வமிசக் காலத்துக்குப் பின் அது படிப்படியாகப் பரவாமல் போயிற்று. நவ சீனா நிறுவப்பட்ட பின், இசையமைப்பாளர்களின் முயற்சியினால், தொல்பொருள் ஹொபுஸ் வடிவத்தின் படி, புதிய வகை ஹொபுஸ் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அது, உயர் குரலொலி, நடுத்தரக் குரலொலி, தாழ்ந்த குரலொலி ஆகிய மூன்று வகைகளைச் சேர்ந்தது. அதன் வடிவம், மங்கோலிய இன மக்களின் பழக்க வழக்கத்துக்கு ஏற்றது. அத்துடன் குரலொலியின் அளவும் அதிகரித்துள்ளது.

1 2 3 4 5 6
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040