• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2004-09-02 10:47:02    
கம்பீரமான குடியிருப்பு வீடு

cri

துவக்கத்தில் சியௌ குடும்ப முற்றத்தைப் பார்வையிடத் திட்டமிட்டிருந்தோம். வாங் குடும்ப முற்றம் இதை விட மேலும் நல்லது என்று கேள்விப்பட்டதால், இங்கு வந்திருக்கிறோம். இது, எதிர்பார்த்ததை விட சிறப்பாக உள்ளது. முற்றம் என்றால், அது சிறிதாக இருக்க வேண்டும் என்று கருதினோம். ஆனால், இதை நேரடியாகப் பார்க்கும் போது மிகவும் கம்பீரமானதாகக் காணப்படுகின்றது. அதன் பரப்பளவு, சியௌ கடும்ப முற்றம் போல் 4 மடங்காகும் என்று பயணி லீசியௌமெய் அம்மையார் கூறினார்.
1  2  3  4  5  6  7