• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• வெவ்வேறான நாட்டினராயினும் ஒரே புன்சிரிப்பு 2008-09-25
• சீன ஊனமுற்றோர் கலைக்குழுவின் சைகை மொழி நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் சியாங் சின்தியென் அ 2008-09-24
• மாற்று திறனுடையோர் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியில் 4வது முறையாகக் கலந்துகொண்ட தென் கொரிய வீரர் 2008-09-22
• தென் கொரிய ஊனமுற்றோர் ஒலிம்பிக் பிரதிநிதிக் குழு 2008-09-19
• Ren feilii என்ற தீபம் ஏந்தியவர் 2008-09-08
• பெய்ஜிங் ஊனமுற்றவர்களுக்கான ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியின் தீபத்தொடரோட்டத்தில் கலந்துகொண்டவர் SunHaifeng 2008-09-01