• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• செல்வம் அவர்களின் மின்னஞ்சல் 2009-07-13
• அருமையான திபெத் அறிவுப் போட்டியின் பரிசளிப்பு விழா 2009-07-03
• ஜோங்கான் கோயில் பயணம் 2009-07-01
• லாசாவிலான 2வது நாள் 2009-07-01
• திபெத் சென்றடைந்தோம் 2009-06-30
• அழகான திபெத், புனித இடம் 2009-06-30
• என்னுடைய முதலாவது நான் சீன பயண அனுபவம் 2009-06-29
• எஸ். செல்வம் 2009-06-29
• பெய்ஜிங்கில் அனைத்திந்திய சீன வானொலி நேயர் மன்றத் தலைவர் 2009-06-29
• திபெத் பொது அறிவுப் போட்டி 2009-04-20