• முந்தைய வடிவம்• எழுத்துரு
Web tamil.cri.cn 
[நிர்வாக பிரதேசங்கள்]

23 மாநிலங்கள் வருமாறு:

ஹொ பெய் ஜி  ஷிசியாசுவான்

சான் சி ஜின் தைய்யூவான்

லியௌ நின் சி சான்சுன்

சிலின் லிய் செங்யாங்

ஹெய்லுங்சியான் ஹெ ஹார்பின்

சியான்சூ சூ நான்சிங்

செச்சியான் செ ஹான்சோ

ஆன்வெய் உவான் ஹெவெய்

புச்சியின் மின் புஃச்சோ

சியான் சி கான் நான்சான்

சாங்துங் லு ஜிநான்

ஹொ நான் யூ சென்சோ

ஹூபெய் எ உஹான்

ஹு நான் சியான் சாங்ச

குவான்துங் யெ குவாங்சோ

ஹாய்நான் சியான் ஹைக்கோ

சிச்சுவான் சூ செங்து

குய்சோ ஜின் அல்லது குய் குய்யான்

யூனான் டயென் அல்லது யூன் குன்மின்

ஷென்சி ளென் அல்லது சின் சிஆன்

கான்சூ கான் அல்லது லொங் லான்சோ

சிங்ஹாய் சின் சினின்

தைவான் தை தைபெய்

1 2 3 4 5
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040