• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• துருக்கி ஒலிம்பிக் செய்தியாளர் அணி 2008-09-05
• பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் போட்டியில் பயஉயர் அறிவியல் தொழில் நுட்பங்கள் 2008-08-26
• Muhammed Shahinஐப் பேட்டி காண்பது 2008-08-22
• போட்டிகளில் பங்கெடுக்கும் தகுதியை பெற்றுள்ள பத்தாயிரக்கணக்கான வீரர்கள் 2008-08-08
• தூ சியாங் யான் என்னும் நீர் சேமிப்பு திட்டப்பணி 2 2008-07-03
• ஹெ நான் மாநிலத்தின் ஷிபோஃ என்னும் கிராமம் 2008-06-26
• தூ சியாங் யான் என்னும் நீர் சேமிப்பு திட்டப்பணி 2008-06-19
• அழாகான சின்யாங் 2008-06-12