• முந்தைய வடிவம்• எழுத்துரு
Web tamil.cri.cn 
[கோளிக்கை]

களிமண் சிலை 2  
 
மத்திய சீனாவின் ஹெர் நான் மாநிலத்தில் குவாயா யாங்கில் களிமண் சிலைகள் வடிமையாக இரண்டு தலைகளுடன் செய்யப்படுகின்றன. மக்கள் அவைகளை வடிவமைப்பதற்கு கைகளைப் படன்படுத்துகின்றார்கள். ஒரு களிமண் சிலையை வடிவமைப்பதில் 5 நிலைகள் உள்ளன. களிமண்பிசைதல், வார்ப்பு எடுத்தால், உருவமைத்தல், வர்ணமிடல், அளங்காரப்படுத்தல் என்பன அவையாகும். இந்த களிமண் சிலைகள் ஒவ்வொன்றாக வர்ணமிடுவதற்குப் பதிலாக மொத்தமாக வர்ணமிடப்படுகின்றன. மக்கள் அலங்கரிப்பதற்காக நிறங்களைச் சேர்ப்பதற்கு தூரிகைக்குப் பதிலாக, சோளத்தட்டையைப் பயன்படுத்துகின்றார்கள். இவை சிவப்பு, பச்சை, மஞ்சள், வெள்ளை போன்ற வழமையான நிறங்களாக உள்ளன.

ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக அடுக்கப்பட்ட 2 பன்றிகளின் உருவங்களை இந்தப்படம் காட்டுகின்றது. மக்களஅ சிறிய பன்றிகளையும், கோடுகளையும் வரைவதற்கு வெள்ளை நிறத்தைப் பயன்படுத்துகின்றார்கள். பன்றிகளின் மூக்கின் நீளம் வேறுபட்டு இறுக்கின்றன. அவைகளின் காதுகளும் அவ்வாறே இருக்கின்றன. அவை சுவாரசியமாகவும், சிரிப்பூட்டுவதாகவும் காணப்படுகின்றன. அந்தப்படம் தெளிவாக எல்லா அம்சங்களுக்குடனும் வரையப்பட்டுள்ளது.

களிமண் சிலை 3

மத்திய சீனாவின் ஹெர்நான் மாநிலத்தில் இன்னொரு நிர்வாகப் பிரிவில் களிமண் சிலைகள் உள்ளுர் வழக்கங்களுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கின்றன. பல சிலைகள் தீப விழா, உள்ளூர் ஆன்மாக்களின் விழா மற்றும் ஏனைய விழாக்களில் விற்கப்படுகின்றன. உள்ளூர்ப் பெண்கள் அவைகளை விரும்பி வாங்குகின்றனர்.

இந்த களிமண் சிலைகள் பெரிதும் கைகளால் செய்யப்படுகின்றன. மக்கள் உணவுக் குச்சிகளைக் கொண்டு கோடுகளை வரைந்து, உலர்த்துகின்றனர். பின்னர், நிறம் சேர்க்கிறார்கள். பின்னணிக்கும், அலங்கரிப்புக்கும் வேறுபட்ட நிறங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

அந்தப் படம் எட்டுத் தேவதைகளில் சிலவற்றையும், அவைகளில் ஒன்று பின்னோக்கி சவாரி செய்வதையும் காட்டுகின்றன. மக்கள் அந்த எட்டுத் தேவதைகளை அவர்களுடைய சொந்த கற்பனைகள் மற்றும் பின்னணியின் அடிப்படையில் உருவாக்குகின்றார்கள். அந்தப் படத்தில் எட்டுத் தேவதைகளும் தேவதைகளுக்குப் பதிலாக பெரும்பாலும் மனித விவசாயிகள் போல் காணப்படுகின்றன.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040