• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• பெய்சிங் ஊனமுற்றோர் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியின் தீபத் தொடரோட்ட நடவடிக்கையின் துவக்கம் 2008/08/28
• ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிக்கான வாழ்த்துக்கள் 2008/08/25
• ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியின் நிறைவு விழா ஆ 2008/08/24
• ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியின் நிறைவு விழா அ 2008/08/24
• சாதனைமிக்க பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டி 2008/08/24
• மாலை 6 மணி வரையான ஒலிம்பிக் பதக்கங்கள் 2008/08/23
• மகளிர் ஒற்றையர் மேசைப் பூப்பந்து போட்டி 2008/08/22
• 400 மீட்டர் மகளிர் தொடர் ஓட்டம் 2008/08/22
• மகளிர் நீளம் தாண்டுதல் போட்டி 2008/08/22
• மகளிர் ஓட்ட போட்டியின் சாதனை 2008/08/22
• மகளிர் டைக்குவாண்டோ என்ற கால் சண்டை போட்டி 2008/08/22
• தோல் படகு போட்டி 2008/08/22
• ஆடவர் இரட்டையர் படகு போட்டி 2008/08/22
• ஆடவர் இரட்டையர் தோல் படகு போட்டி 2008/08/22
• ஓடும் நீரில் 1000 மீட்டர் ஆடவர் ஒற்றையர் தோல் படகு போட்டி 2008/08/22
• ஓடும் நீரில் 1000 மீட்டர் ஆடவர் ஒற்றையர் படகு போட்டி 2008/08/22
• கடற்கரை கைப்பந்து போட்டி 2008/08/22
• 50 கிலோமீட்டர் ஆடவர் நடைப் போட்டி 2008/08/22
• சிறு சக்கர மிதி வண்டி போட்டி 2008/08/22
• ஆடவர் சிறு சக்கர மிதி வண்டி போட்டி 2008/08/22
• மென்பந்தாட்டம் 2008/08/21
• மகளிர் ஈட்டி எறிதல் போட்டி 2008/08/21
• 200 மீட்டர் மகளிர் ஓட்டப்போட்டி 2008/08/21
• ஆடவர் சுதந்திர பாணி மற்போர் போட்டி 2008/08/21
• டோர்னாடோ போட்டி 2008/08/21
• மகளிர் கடற்கரை கைப்பந்து போட்டி 2008/08/21
• மகளிர் மாரத்தான் நீச்சல் 2008/08/21
• 20 கிலோமீட்டர் மகளிர் நடைப் போட்டி 2008/08/21
• மகளிர் கால் சண்டை போட்டி 2008/08/20
• தங்கப் பதக்கம் பெற்ற துருக்கி வீரர் 2008/08/20
1 2 3