• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• ச்சாங்பாய்ஷான் மலை 2009-07-24
• யேன்ச்சி நகரம் 2009-07-24
• யேன்பியனின் புதிய அனுபவங்கள் 2009-07-22
• வடகிழக்காசியாவின் தங்க நகரம் 2009-07-21
• யேன்பியன் கொரிய தன்னாட்சி மாவட்டம் 2009-07-19
• ஜீலின் மாநிலத் ஆளுனருடன் சந்திப்பு 2009-07-18
• தொழில்நுட்ப நகரமான சாங்ச்சுன் 2009-07-17
• வடகிழக்குச் சீனா நோக்கி... 2009-07-17
• தமிழ்ப் பிரிவின் செய்தியாளர்கள் 2009-07-17