• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
• உணவும் உடையும் உண்டு
• Kangba மது பாடல்
• மங்கள மது
• மோதிரத்தை இழந்தது
• உணவும் உடையும் உண்டு
• நீண்ட காலமாக இங்கே வரவில்லை
• இளமைக்கால நடனப்பாடல்
• மது பாடல்
• அழகான Renzengwangmu
• சோங்பாலாங்சோ
• அமலெஹோ
• செந்நிற விளக்கை ஏற்றுவது
மேலும்>>
• ஆசையினாலே மனம்
• வானத்த பார்த்தேன்
• உலகம் சமநிலை பெற வேண்டும்
• நானே நானா யாரோதானா
• ஆட்டு வித்தால்
• சுட்டும் விழி சுடரே
• கூட்டத்திலே கோயில் புறா
• கண்ணதாசன்
• ஆதி மனிதன்
• சரியா இது தவறா
• நானொரு சிந்து
• மானின் இரு கண்கள் கொண்ட மானே
மேலும்>>