• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• உருமுச்சி நகராட்சியின் துணைத் தலைவரது கருத்து 2009-08-19
• உள் மங்கோலிய தன்னாட்சி பிரதேசத்தின் வெளிநாட்டு வர்த்தக நிலைமை 2009-07-25
• உள்ளூர் மக்களின் கவனம் 2009-07-22
• ஜீலினின் முதலீட்டு சூழ்நிலை 2009-07-19
• தொழில்நுட்ப நகரமான சாங்ச்சுன் 2009-07-17
• வடகிழக்குச் சீனா நோக்கி... 2009-07-17
• ஜிலின் மாநிலத்தில் பணிப் பயணம் 2009-07-17
• செய்தி சேகரிப்பு நடவடிக்கையின் துவக்க விழா 2009-07-16
• செய்தியாளர்களுக்கு வழியனுப்பு விழா 2009-07-16