• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• அடியக்கமங்கலம், எம்.ஜே. நூருல் அப்ரித் –080791---10
• சென்னை-56, G.ஸ்ரீதரன்—0736659
• தென் பொன்முடி, தெ.நா. மணிகண்டன் 8
• பகளாயூர், பி.ஏ.நாச்சிமுத்து—065084 7
• சென்னை-56,ஸ்ரீ சைனா தீபிகா—075418 6
• க.ராமலிங்கம்—075645
• ஆரணி, ஜெ.அண்ணாமலை –071322
• அடியக்கமங்கலம், எம். எஸ். பசீர் அஹ்மது
• இராசிபுரம், S.மணிமேகலை
• சேந்த மங்கலம், S.M. இரவிச்சந்திரன்