• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International

ஷாங்காய் உலக பொருட்காட்சி
மேலும்>>
செய்திகள்
• ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சியின் பாதுகாப்பு உத்தரவாதம்
• உலகப் பொருட்காட்சியில் பங்கு கொள்ளும் நாடுகள்
• உலக பொருட்காட்சிக்கு பன்னாடுகளின் ஆயத்தம்
• 75லட்சம் நுழைவுச் சீட்டுகள்
• சீராக நடைபெறுகின்ற ஆயத்தப் பணிகள்
• ஸ்விட்சர்லாந்தில் பரப்புரை
• தற்போதைய சீனாவின் பொருளாதார நிலைமை
• ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சிக்கான சட்ட உத்தரவாதம்
• ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சிக்கான மங்கல சின்னம்
• ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சி
மேலும்>>
ஷாங்காயின் அழைப்பு
2010ம் ஆண்டு ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சியில் கலந்து கொள்ள அதன் அலுவல் ஒருங்கிணைப்பு ஆணையம் 22ம் நாள் தைபெய் உலக வர்த்தக மையத்துக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக அழைப்பு விடுத்தது.
மேலும்>>
பரப்புரை முயற்சிகள்
கடந்த 7 ஆண்டுகால நுணுக்கமான ஆயத்த பணி மூலம் 2010ம் ஆண்டு ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சியின் ஆயத்தப் பணி இறுதியான முன்னேற்ற கட்டத்துக்குள் நுழைந்துள்ளது. ஜுலை 5ம் நாள் ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சி துவங்குவதற்கு முன்பான 300வது நாளாகும்.
மேலும்>>
நிழற்படங்கள்