• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சியின் பாதுகாப்பு உத்தரவாதம் 2009-10-11
• உலகப் பொருட்காட்சியில் பங்கு கொள்ளும் நாடுகள் 2009-09-29
• உலக பொருட்காட்சிக்கு பன்னாடுகளின் ஆயத்தம் 2009-09-25
• 75லட்சம் நுழைவுச் சீட்டுகள் 2009-09-17
• சீராக நடைபெறுகின்ற ஆயத்தப் பணிகள் 2009-09-16
• ஸ்விட்சர்லாந்தில் பரப்புரை 2009-09-01
• தற்போதைய சீனாவின் பொருளாதார நிலைமை 2009-08-28
• ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சிக்கான சட்ட உத்தரவாதம் 2009-08-21
• ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சிக்கான மங்கல சின்னம் 2009-08-21
• ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சி 2009-08-21
• ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சி 2009-08-20
• ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சிக்கான சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புப் பணி 2009-08-18
• ஷாங்காய் பொருட்காட்சி 2009-08-18
• ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சி 2009-08-17
• நகர உயிரின சுற்றுச்சூழல் 2009-08-15
• ஷாங்காய் சுற்றுலாவுக்கான வங்கி அட்டை 2009-08-11
• பசுங்கூட வாயு வெளியேற்றத்தைக் குறைப்பதற்கான விருப்பம் 2009-08-05
• ஷாங்காயின் சீரான சுற்றுசூழல் 2009-07-29
• ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சியின் அமெரிக்க அரங்கம் 2009-07-17
• சாங்காய் EXPO துவக்கத்திற்கு முன்பான 298வது நாள் 2009-07-07
• சாங்காய் உலகக் கண்காட்சி 2009-07-06
• பொருட்காட்சி தொடர்பான பரப்புரை 2009-07-05
• ஷாங்காய் உலக பொருட்காட்சி 2009-07-03
• ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சி 2009-07-01
• ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சி தனிநபர் நுழைவுச்சீட்டு 2009-07-01
• ஷாங்காய் உலகக் கண்காட்சியின் நுழைவுச்சீட்டுக்கள் 2009-07-01
• சீனச் சுற்றுலா துறைக்கு ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சியின் வாய்ப்பு 2009-06-29
• சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை 2009-06-29
• ஷாங்காய் உலகப் பொருட்காட்சி நுழைவுச்சீட்டு விற்பனை 2009-06-25
• ஆப்கானிஸ்தானின் வெளியுறவு அமைச்சர் 2009-06-12
1 2 3